پنجشنبه, ۰۳ اسفند ۱۳۹۶
جلسه دفاع از پایان نامه دوره دکتری -18بهمن96
سمینار جامعه شناسی برای زندگی - برنامه هفته پژوهش
اطلاعیه مربوط به دانشجویان دکتری
جلسه دفاع از پایان نامه مقطع دکترا با عنوان تاثیرات برنامه دوم و سوم توسعه بر کجروی های اقتصادی
جلسه دفاع از پایان نامه مقطع دکترا با عنوان تاثیرات برنامه دوم و سوم توسعه بر کجروی های اقتصادی
گزارش تصویری «نشست مشترک اعضای هیأت مدیره انجمن جامعه شناسی ایران با مدیران دفاتر انجمن، 26 مهرماه، دانشگاه فردوسی مشهد»
آیین بزرگداشت مرحوم احمد حامد مقدم، استاد فقید گروه علوم اجتماعی
اطلاعیه مربوط به دانشجویان دوره دکتری
مجلات گروه
مجلّه دو فصلنامه علوم اجتماعی

مجلّه دو فصلنامه علوم اجتماعی نوع نشریه: علمی - پژوهشی شابن چاپی: 2008-1383 صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد مدیر مسئول: دکتر حسین بهروان سردبیر: دکتر علی یوسفی مدیر اجرائی: دکتر حسین میرزائی کارشناس اجرائی: زهرا بنی اسد تلفن: 05118794144 فکس: 05118794144 آدرس: مشهد: میدان آزادی، پردیس دانشگاه فردوسی مشهد ، دانشکده ادبیِّات وعلوم انسانی دکترعلی شریعتی ، دفترمجلّه دو فصلنامه علوم اجتماعی. کدپستی 9177948883 پایگاه هایی که نشریه در آنها نمایه شده است: ISC, Magiran, SID