سه شنبه, ۰۴ مهر ۱۳۹۶
دانشکده ادبیات و علو انسانی
نمایی از کلاس ها
دانشکده ادبیات و علو انسانی
ساختمان شماره 2
همایش ها
چهارشنبه, ۶ اسفند ۱۳۹۳
تازه های کتب و مقالات
سه شنبه, ۱۸ آذر ۱۳۹۳
مجلات گروه
مجلّه دو فصلنامه علوم اجتماعی

مجلّه دو فصلنامه علوم اجتماعی نوع نشریه: علمی - پژوهشی شابن چاپی: 2008-1383 صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد مدیر مسئول: دکتر حسین بهروان سردبیر: دکتر علی یوسفی مدیر اجرائی: دکتر حسین میرزائی کارشناس اجرائی: زهرا بنی اسد تلفن: 05118794144 فکس: 05118794144 آدرس: مشهد: میدان آزادی، پردیس دانشگاه فردوسی مشهد ، دانشکده ادبیِّات وعلوم انسانی دکترعلی شریعتی ، دفترمجلّه دو فصلنامه علوم اجتماعی. کدپستی 9177948883 پایگاه هایی که نشریه در آنها نمایه شده است: ISC, Magiran, SID