لیست اعضای هیات علمی گروه


محمد مظلوم خراسانی

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:mmkhorasani.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:mmkhorasani@um.ac.ir

محمد مظلوم خراسانی

برنامه درسی هفتگی استاد

محسن نوغانی دخت بهمنی

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:noghani.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:noghani@um.ac.ir

محسن نوغانی دخت بهمنی

برنامه درسی هفتگی استاد

علی یوسفی

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:yousofi.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:yousofi@um.ac.ir

علی یوسفی

برنامه درسی هفتگی استاد

احمدرضا اصغرپور ماسوله

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:asgharpour.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:asgharpour@um.ac.ir

احمدرضا اصغرپور ماسوله

برنامه درسی هفتگی استاد

حسین اکبری

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:h-akbari.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:h-akbari@um.ac.ir

حسین اکبری

برنامه درسی هفتگی استاد

غلامرضا حسنی درمیان

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:gh-hassani.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:gh-hassani@um.ac.ir

غلامرضا حسنی درمیان

برنامه درسی هفتگی استاد

غلامرضا صدیق اورعی

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:sedoura.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:sedoura@um.ac.ir

غلامرضا صدیق اورعی

برنامه درسی هفتگی استاد

مجید فولادیان

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:fouladiyan.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:fouladiyan@um.ac.ir

مجید فولادیان

برنامه درسی هفتگی استاد

علی اکبر مجدی

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:majdi.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:majdi@um.ac.ir

علی اکبر مجدی

برنامه درسی هفتگی استاد

حسین میرزائی

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:hmirzaei.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:hmirzaei@um.ac.ir

حسین میرزائی

برنامه درسی هفتگی استاد

مهدی کرمانی

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:m-kermani.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:m-kermani@um.ac.ir

مهدی کرمانی

برنامه درسی هفتگی استاد

گزارش تصویری

 • برگزاری نكوداشت دكتر علی سیلانیان طوسی

  برگزاری نکوداشت دکتر علی سیلانیان طوسی

 • بازدید ازکارگاه های صنایع دستی

  بازدید جمعی از اعضای هیات علمی و دانشجویات تحصیلات تکمیلی گروه علوم اجتماعی ازکارگاه های صنایع دستی شهر مشهد

 • مراسم نکوداشت دکتر محمدامین قانعی

  مراسم نکوداشت دکتر محمد امین قانعی راد در دانشکده ادبیات و گروه علوم اجتماعی

مدیر گروه