رشته علوم اجتماعی به عـنوان رشـته‌ای فرعی از سال 1348 در مقطع کارشناسی افتتاح شد که بیشتر ارائه درس‌های عمومی و فرعی در سطح دانشکده و دانشگاه را برعهده‌ داشت. این گروه از سال 1364 به عنوان رشته‌ای مستقل اقدام به پذیرش دانشجو کرد. دکتر صـدرنبوی نخستین مدیر این گروه بود

از سال تحصیلی 1372-1371 دوره کارشناسی‌ارشد پژوهش علوم اجتماعی،و دوره دکتری نیز از سال 1384 در گروه راه‌اندازی شد. گروه همچنین از سال 1399 در دوره کارشناسی مددکاری اجتماعی دانشجو می پذیرد. آخرین اقدام تأسیسی در این گروه ایجاد رشته علوم ارتباطات اجتماعی در سال 1400 بوده است. شمار دانشجویان کارشناسی گروه هم اکنون  248 نفر، کارشناسی‌ارشد 50 نفر و دکتری 47 نفر می‌باشد. پـیـوند نزدیک حـوزه مطـالعاتی رشته- گـرایش‌های موجود در گروه علوم اجتـماعی آن را تبدیل بـه یـکی از فعال ترین گروه‌های آموزشی دانشکده دررابطه با حوزه مسائل جامعه و نهادها و سازمان های بیرون از دانشگاه کرده است. گروه علوم اجتماعی مسئولیت انتشار نشریه «دو فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد» را نیز برعهده دارد.

 

مدیران گروه

مدت فعالیت

اعضای هیأت علمی

· رامپور صدر نبوی

(1348 تا 1358)

رامپور صدرنبوی

علی سیلانیان طوسی

هما زنجانی زاده

داریوش حیدری بیگوند

حسین بهروان

سیدعلی حائری‌زاده

منوچهر ظریف فیروز عسگری

احمد حامد مقدم

محمدمظلوم خراسانی

غلام‌رضاصدیق اورعی

علی یوسفی

محسن نوغانی

علی اصغرموسوی

غلام‌رضا قزلی

علی‌اکبر مجدی

احمدرضا اصغرپورماسوله

حسین اکبری

حسین میرزائی

غلام‌رضا حسنی درمیان

مهدی کرمانی

مجید فولادیان

· احمد حامد مقدم

(1358 تا 1377)·

داریوش حیدری بیگوند

(1377 تا 1379)

· علی سیلانیان طوسی

(1379 تا 1380)

· حسین بهروان

(1380 تا 1382)

· محمد مظلوم خراسانی

(1382 تا 1384)

· سید علی حائری زاده

(1384 تا 1387)

· حسین بهروان

(1387 تا 1389)

· محمد مظلوم خراسانی

(1389 تا 1392)

· محسن نوغانی

(1392 تا 1395)

· حسین میرزائی

(1395 تا 1397)

· احمدرضا اصغرپور ماسوله

(1397 تا 1399)

· علیاکبر مجدی

(1399-ادامه دارد)

 

کارشناسان گروه

 

نسرین تبرئی

 

طیبه ابراهیمی

 

حسین تفقدی

 

ابوالفضل رجب نیا

 

یلدا نائبیان

 

داوود نادمی....ادامه دارد