عنوان پایان‌نامه دانشجو مقطع استاد راهنما تاریخ دفاع
مقطع استاد راهنما
تحلیل اعتماد در کنش جمعی اقتصادی: بررسی موردی اعتماد در میان کنشگران برنامه نوسازی بافت های فرسوده اطراف حرم مطهر در شهر مشهداحمدرضا اصغرپورماسولهدکتری(PhD)بهروان۱۳۸۹/۰۶/۲۷
جامعه شناسی پدیداری زیارت (پدیدارشناسی تجربی زیارت امام رضا علیه‌السلام)فهیمه مکری زادهکارشناسی ارشدیوسفی۱۳۸۹/۰۶/۲۸
بررسی تطبیقی تاریخی توسعه اقتصادی، سیاسی و نابرابری های اجتماعی در ایران وهندمژگان عظیمی هاشمیدکتری(PhD)مظلوم خراسانی۱۳۸۹/۰۶/۳۱
بررسی ویژگی های شبکه اجتماعی (پیش از زندگی زناشویی) همسرگزینی و تاثیر آن بر رضایت از زندگی زناشوییعلی سالارکارشناسی ارشدنوغانی دخت بهمنی۱۳۸۹/۰۸/۱۰
بررسی تأثیر استفاده از رسانه‌های ارتباط جمعی بر نابهنجاری‌های اجتماعی دانش آموزان شهراردبیلرقیه محمدی دولت سراکارشناسی ارشدمظلوم خراسانی۱۳۸۹/۰۹/۱۷
بررسی میزان مشارکت شهروندان در اداره امور شهر مشهد در سال 1389 و عوامل مؤثر بر آنبی بی مریم هاشمیانکارشناسی ارشدبهروان۱۳۸۹/۰۹/۲۲
میزان مشارکت شهروندی در مشهد و عوامل موثر بر آن در سال 1389علی کریمیکارشناسی ارشدبهروان۱۳۸۹/۱۱/۱۸
عوامل جامعه شناختی موثر برمیزان انگیزه تحصیلی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد درسال 90- 1389عبدالخالق پیرزهی کهن کریمکارشناسی ارشدبهروان۱۳۹۰/۰۶/۳۰
مصرف نمایشی(مصرف تظاهری)پوشاک در بین دانش آموزان دبیرستانی شاهرودهاجر وزیریکارشناسی ارشدبهروان۱۳۹۰/۱۱/۱۷
بررسی نگرش زنان نسبت به کلیشه های جنسیتی و عوامل مؤثر بر آن(مورد مطالعه: شهر نیشابور – سال 1390)آمنه سادات حسینیکارشناسی ارشدمظلوم خراسانی۱۳۹۱/۰۶/۲۷
بررسی رابطه انواع سبک زندگی با رضایت از همسر در بین مردان متأهل شهر مشهداحمد موسمیکارشناسی ارشدمجدی۱۳۹۱/۰۶/۲۸
بررسی عوامل موثر بر مشارکت زائران در پیشگیری وضعی از جرم در منطقه ثامنمینا شجاعی قلعه نیکارشناسی ارشدبهروان۱۳۹۱/۰۶/۲۹
پژوهشی در «هویت حاشیه ای» مهاجرین افغانستانی ساکن شهر مشهدسیدمهدی موسویکارشناسی ارشدمجدی۱۳۹۱/۰۷/۰۱
بررسی عوامل اجتماعی فرهنگی گسترش پیاده روی در معابر مشهداکبر قادریکارشناسی ارشدبهروان۱۳۹۱/۰۷/۲۹
بررسی شهر دوستار کودک واحساس شادی کودکان در شهر مشهدسیده مریم صفوی مقدمکارشناسی ارشدنوغانی دخت بهمنی۱۳۹۱/۰۸/۱۵
هویت شهری و عوامل موثر بر آن در مشهدسمیه عفتیکارشناسی ارشدبهروان۱۳۹۱/۱۲/۲۱
درک از عدالت و رابطه آن با دینداری در مشهدمحمدصادق طلوع برکاتی درجزکارشناسی ارشدیوسفی۱۳۹۲/۰۶/۲۵
تحلیل گفتمان انتقادی بازنمایی هویت ایرانی در شبکه ماهواره ای فارسی زبان من و توفاطمه سادات ایازیکارشناسی ارشدنوغانی دخت بهمنی۱۳۹۲/۰۶/۲۶
بازنمایی کلیشه های قومی در سریالهای تلویزیونیراضیه شامخ نیاکارشناسی ارشدمظلوم خراسانی۱۳۹۲/۰۶/۲۷
پدیدارشناسی تجربه عشقعاطفه باقریان زیارتکارشناسی ارشدمجدی۱۳۹۲/۰۷/۰۱
تأثیر دیدگاه‌ها و مواضع روحانیت، بر شیوه‌های مردم‌سالارانه‌ی اداره‌ی جامعه -- بررسی تطبیقی- تاریخی دو واقعه‌ی جنبش مشروطه (1905-1911) و جنبش ملّی‌شدن نفت در ایران (1951-1953)محمّدمسعود سعیدی نامقیدکتری(PhD)مظلوم خراسانی۱۳۹۲/۰۸/۱۱
تبیین جامعه شناختی عدالت آموزشیی در بین دانشجویانپروین گل مکانیکارشناسی ارشدبهروان۱۳۹۲/۰۹/۲۶
عوامل موثر بر فرار دختران با تاکید بر آسیب-های نظام خانواده (مورد مطالعه: دختران فراری نگه داری شده در مراکز زنان و دختران آسیب دیده ی شهر مشهد)سیدعلی کرمُیکارشناسی ارشدمجدی۱۳۹۲/۱۰/۰۸
تناسب ادراکی دینداری و آزادی در شهر مشهدسیّده نغمه عندّلیب مقدمکارشناسی ارشدیوسفی۱۳۹۲/۱۰/۱۴
بررسی سلامت اجتماعی شهروندان شهر مشهد و عوامل موثر بر آنامید رضائیکارشناسی ارشدمظلوم خراسانی۱۳۹۲/۱۱/۰۷
تاثیر سبک زندگی زنان خانه دار بر تخریب محیط زیستسیمین برادرانکارشناسی ارشدنوغانی دخت بهمنی۱۳۹۳/۰۶/۲۶
مطالعه جامعه شناختی توانمندسازی زنان سرپرست خانوار با تأکید بر رویکرد کارآفرینی اجتماعی؛ بررسی موردی: ستاد توانمندسازی زنان سرپرست خانوار شهرداری تهران در سال 1390مهدی کرمانیدکتری(PhD)مظلوم خراسانی۱۳۹۳/۰۶/۲۶
بررسی تاثیر ویژگی های اجتماعی و کالبدی فضای شهری بر انسجام اجتماعیفائزه زمانی خرازی طوسکارشناسی ارشداصغرپور ماسوله۱۳۹۳/۰۶/۲۹
مدلسازی همکاری و تولید خیر جمعی در مجتمع های مسکونیعطیه صادقیکارشناسی ارشداصغرپور ماسوله۱۳۹۳/۰۶/۲۹
بررسی رابطة آلودگی های محیطی و سرزندگی اجتماعی شهروندان در شهر مشهدبهناز صلح دوستکارشناسی ارشدمظلوم خراسانی۱۳۹۳/۰۶/۳۰
جامعه شناسی زیارت( با تکیه بر تعامل زائر و مجاور)فاطمه سعیدی مرشتکارشناسی ارشدبهروان۱۳۹۳/۰۶/۳۰
عوامل اجتماعی مرتبط با اوباشگری تماشاگران در ورزش فوتبالپروین جعفرزادهکارشناسی ارشدمظلوم خراسانی۱۳۹۳/۰۶/۳۰
عدم تناسب آموزش های دانشگاهی با نوع شغل فارغ التحصیلان دانشگاه فردوسی مشهداحمد فرزانهکارشناسی ارشدیوسفی۱۳۹۳/۰۶/۳۱
برسی تاثیر حمایت اجتماعی بر کیفیت زندگی در میان سالمندان شهر مشهدابوالفضل حسینیکارشناسی ارشدمجدی۱۳۹۳/۰۷/۰۱
رابطه تصورات قالبی زائرین و اعتماد اجتماعی آنها نسبت به مردم مشهدفاطمه اسحقیکارشناسی ارشدمظلوم خراسانی۱۳۹۳/۱۰/۱۶
پدیدارشناسی مصلحتمرتضی چرخ زرینکارشناسی ارشدیوسفی۱۳۹۳/۱۰/۲۱
بررسی میزان و علل گرایش به خشونت در میان پسران روستایی 15 تا 30 سال ساکن در روستاهای شهرستان سبزوارسهیلا سادات مطلوبیکارشناسی ارشدمظلوم خراسانی۱۳۹۳/۱۰/۲۸
مدل سازی عامل محور برای پیدایش هنجارهای اجتماعی؛ مطالعه موردی یک روضه زنانه در شهر مشهدسیده زینب غیور باغبانیکارشناسی ارشداصغرپور ماسوله۱۳۹۳/۱۰/۲۹
تبیین جامعه شناختی تأثیر دینداری بر پایبندی به اخلاق اجتماعی جوانان (مطالعه موردی شهر مشهد)محمد صبوری شاندیزکارشناسی ارشدمجدی۱۳۹۳/۱۱/۰۸
تحلیل جامعه شناسی ناهنجاری های رفتار ترافیکی عابرین پیاده مشهدساره عبداللهیکارشناسی ارشدبهروان۱۳۹۳/۱۱/۰۸
مدیریت بدن، معانی و دلالت‌ها (مورد مطالعه: زنان شهر مشهد)بابک حسن زادهکارشناسی ارشدمجدی۱۳۹۳/۱۱/۰۸
نقدو بررسی ازدواج اینترنتی و سایت های همسریابیفرناز سبحانیکارشناسی ارشدبهروان۱۳۹۳/۱۱/۰۸
میزان پای بندی به سبک زندگی دینی و عوامل موثر بر آنفرزانه حسین زادهکارشناسی ارشدمجدی۱۳۹۴/۰۱/۱۶
تحلیل پدیدارشناختی تجربه‌ی خرید زایران مرقد امام رضا (ع) در شهر مشهدفرامرز نودهیدکتری(PhD)بهروان۱۳۹۴/۰۳/۲۵
بررسی روایت شناسانه انجام عمل جراحی زیبایی زنان (مورد مطالعه: زنان شهر مشهد)افسانه احسانیکارشناسی ارشدنوغانی دخت بهمنی۱۳۹۴/۰۶/۲۳
فرایند تکوین بار عاطفی رابطه مهاجر با میزبان(مورد مطالعه: تعاملات مهاجرین افغانستانی با ایرانیان)آمنه اخلاقیکارشناسی ارشدیوسفی۱۳۹۴/۰۶/۲۸
دگردیسی مشغولیت‌ها؛ کنش فردی و کنش جمعی: یک بررسی تجربی و عامل محورسیده سمانه امیریکارشناسی ارشداصغرپور ماسوله۱۳۹۴/۰۶/۲۹
مصرف مراسمی در عید نوروز و عوامل موثر بر آن ( مورد مطالعه شهروندان مشهد )حسن اکبریکارشناسی ارشدمظلوم خراسانی۱۳۹۴/۰۶/۳۰
مطالعه عوامل اجتماعی موثر بر ترجیهات شغلیعلی رفیعیکارشناسی ارشدمیرزائی۱۳۹۴/۰۶/۳۰
روند تصمیم گیری زوجین در خصوص فرزندآوریساره نعمتیانکارشناسی ارشدنوغانی دخت بهمنی۱۳۹۴/۰۷/۰۴
روابط اجتماعی درون و برون مدرسه ای دانش آموز و انتخاب رشته تحصیلیعاطفه ریخته گرمشهدکارشناسی ارشدنوغانی دخت بهمنی۱۳۹۴/۰۷/۲۱
تحلیل نشانه شناختی خشونت، فردگرایی،قانون گریزی در بازی های تلفن همراهمحمدرضا حیدریکارشناسی ارشدمجدی۱۳۹۴/۱۰/۱۹
فرار مالیاتی مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده شهر زنجان و عوامل جامعه شناختی موثر بر آنکمال اوجاقلودکتری(PhD)بهروان۱۳۹۴/۱۰/۱۹
شبیه سازی سازوکارهای شکل گیری و تغییر نظرات عمومی به روش مدلسازی عامل محورمسعود فتاح زادهکارشناسی ارشدصدیق اورعی۱۳۹۴/۱۰/۲۷
مطالعه کیفی فرآیند بالارفتن سن ازدواج دختران درآستانه تجردقطعیالهه غفاریان مبهوتکارشناسی ارشداکبری۱۳۹۴/۱۱/۰۱
انواع درک از دموکراسی و رابطه آن با نوع دین‌داریسیدمحسن اسدی کاخکیکارشناسی ارشدیوسفی۱۳۹۴/۱۱/۰۷
رابطۀ بین مصرف رسانه ای و تجمل گرایی در زنانهانیه محمّدیکارشناسی ارشدمجدی۱۳۹۴/۱۱/۰۷
بررسی عوامل فردی و اجتماعی اعتیاد به مواد مخدر در شهرستان جاجرم در سال 94-93الهام سیفیکارشناسی ارشدمظلوم خراسانی۱۳۹۵/۰۳/۳۱
بررسی موانع و راه کارهای ارتقاء فرهنگ آپارتمان نشینی در شهر مشهدالمیرا عرفانیان قصابکارشناسی ارشدبهروان۱۳۹۵/۰۶/۳۰
رابطه مشارکت والدین و موفقیت فرزندان در ازمون سراسریسمیه کردیکارشناسی ارشدنوغانی دخت بهمنی۱۳۹۵/۰۶/۳۱
تصور از خدا در کودکان و فرآیند شکل‌گیری آنمرضیه لشکری دربندیکارشناسی ارشدیوسفی۱۳۹۵/۱۱/۳۰
دلایل جامعه شناختی مصارف تظاهری و تحلیل الگوهای آن (مورد مطالعه: کالاها و خدمات مدیریت بدن در مشهد)ندا رضوی زاده هرویدکتری(PhD)یوسفی۱۳۹۵/۱۱/۳۰
شدت و دامنه تعهد اجتماعی در مشهدفاطمه باقریکارشناسی ارشدصدیق اورعی۱۳۹۵/۱۱/۳۰
مدل سازی فرآیندهای پویایی جمعیت در ایران به روش عامل محور (با تاکید بر فرایندهای همسر یابی)حمیده صابرکارشناسی ارشداصغرپور ماسوله۱۳۹۵/۱۱/۳۰
تأثیرات اجرای برنامه‌های سوم و چهارم توسعه ایران بر کج‌روی اقتصادی (نمونه موردی سرقت در استان خراسان رضوی)مجید دانای سیجدکتری(PhD)مظلوم خراسانی۱۳۹۶/۰۴/۱۷
با هم نگری مسائل اجتماعی نهاد خانواده از منظر جامعه شناسان (مرور نظام مند تحقیقات انجام شده در زمینه نهاد خانواده)مهدی قاضیکارشناسی ارشدصدیق اورعی۱۳۹۶/۰۶/۱۴
بررسی عوامل اجتماعی و فردی موثر بر اعتیاد مهاجرین افغانستانی در ایران(مطالعه موردی مشهد).قاسم محمدیکارشناسی ارشدمظلوم خراسانی۱۳۹۶/۰۶/۲۹
بررسی هویت محله ای و عوامل موثر بر آن در بافت جدید و قدیم(منطقه قاسم آباد و ثامن شهر مشهد)مهدیه ابراهیمیکارشناسی ارشدمیرزائی۱۳۹۶/۰۶/۲۹
عوامل موثر بر سطح باروری زنان 45-15ساله ی بلوچ و فارس شهر زاهدانفایزه اعرابیکارشناسی ارشدحسنی درمیان۱۳۹۶/۰۶/۲۹
تحلیل شبکه همکاری علمی، توزیع فضایی دانش و اطلاعات شغلیمهسا صادقی نژادکارشناسی ارشدنوغانی دخت بهمنی۱۳۹۶/۰۶/۳۰
بررسی رابطه ی میزان و نحوه ی استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی (باتأکید بر تلگرام) بر انزوای اجتماعی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهدسمانه دستجردیکارشناسی ارشدمظلوم خراسانی۱۳۹۶/۰۷/۲۴
توزیع ساختار اقتدار در خانواده های ترکمن( مطالعه موردی: شهر گمیشان)آی ناز چوکانکارشناسی ارشدمیرزائی۱۳۹۶/۱۱/۱۷
اثر شبکه اجتماعی بر تولید علممسعود ایمانیان اردبیلیدکتری(PhD)نوغانی دخت بهمنی۱۳۹۶/۱۱/۱۸
نگرش نوجوانان به فرهنگ کار با تأکید بر تأثیر شبکه‌های اجتماعی مجازیمهدی حامدمقدم رافتیکارشناسی ارشدحسنی درمیان۱۳۹۶/۱۱/۳۰
بررسی عوامل موثر بر تاخیر در سن ازدواج در بین دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد در سال تحصیلی 1396-1395یونس پیریکارشناسی ارشدمظلوم خراسانی۱۳۹۷/۰۱/۲۷
رابطه میزان احساس انزوای اجتماعی با سلامت شهرنشینان سنین 30 سال و بالاتر در شهر مشهدپژمان ابراهیمی سیریزیکارشناسی ارشدحسنی درمیان۱۳۹۷/۰۲/۱۹
بررسی عوامل موثر بر طلاق عاطفی در یبن زنان متاهل در شهرستان شیروانطاهره خجسته نامکارشناسی ارشدمجدی۱۳۹۷/۰۲/۲۴
تببین جامعه شناختی جرائم زیست محیطی با تاکید بر رویکردهای بازار محور (مورد مطالعه: شکار پرنده و صید ماهی در شهرستان فریدونکنار)سیداحمد میرمحمدتباردکتری(PhD)مظلوم خراسانی۱۳۹۷/۰۲/۲۶
‌تأثیر ورزش همگانی بانوان بر نشاط اجتماعی آنان در شهر مشهدسعیده قیسکارشناسی ارشدمظلوم خراسانی۱۳۹۷/۰۳/۲۹
تحلیل چالشهای ناکارآمدی میدان آموزش در دستیابی به توسعهفردین محمدیدکتری(PhD)نوغانی دخت بهمنی۱۳۹۷/۰۴/۰۳
شبیه‎سازی دوره های رونق-رکود بازار مسکن با تاکید بر مکانیسم‎های اجتماعی- اقتصادیمسعود چاری صادقدکتری(PhD)اصغرپور ماسوله۱۳۹۷/۰۶/۲۱
بررسی تاثیر سواد رسانه‌ای بر آسیب‌های اجتماعی نوجوانان در فضای مجازیشادیه هاشمیکارشناسی ارشداکبری۱۳۹۷/۰۶/۲۵
کشف فرآیند تقلب در پایان نامه نویسی و شناسایی عوامل موثر بر آن در شهر مشهد در سال 1397سوگند حیدری چرودهکارشناسی ارشدمجدی۱۳۹۷/۰۶/۲۵
‌تأثیر میزان و نوع استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی بر کیفیت تعاملات زوجینفاطمه سجادپورکارشناسی ارشدبهروان۱۳۹۷/۰۶/۳۱
تحلیل جامعه‌شناختی صنعت ازدواج در شهر مشهدحمید مسعودیدکتری(PhD)نوغانی دخت بهمنی۱۳۹۷/۰۶/۳۱
تحلیل نهادی - ساختاری خروج نخبگان از کشورزینب السادات فاطمی امیندکتری(PhD)یوسفی۱۳۹۷/۰۶/۳۱
دولت و حک شدگی ساختاری بازار فرش دستباف در دوره های پهلوی و جمهوری اسلامیسمیه ورشویدکتری(PhD)یوسفی۱۳۹۷/۰۶/۳۱
رابطه ی سواد رسانه‌ایی بر مصرف رسانه‌ایی در عملکرد تحصیلی (در بین دانش‌آموزان دوره اول متوسطه منطقه تبادکان)ایمان ابراهیمی نوریکارشناسی ارشدمجدی۱۳۹۷/۰۶/۳۱
فرآیند دگرگونی معیارهای همسر مطلوب و اولویت‎بندی آن‎ها نزد زنان متأهل شهر مشهدسیده شیوا محمدیکارشناسی ارشدصدیق اورعی۱۳۹۷/۰۶/۳۱
فرآیندهای منفعتی و اعیانی‌سازی: تحلیل عملکرد ذینفعان کلیدی بازآفرینی بافت پیرامون حرم مطهر در شهر مشهداعظم عباچیدکتری(PhD)یوسفی۱۳۹۷/۰۶/۳۱
کند و کاوی جامعه شناختی در باب عادتواره ی اقتصادیامیر محمدیان خراسانیدکتری(PhD)نوغانی دخت بهمنی۱۳۹۷/۰۶/۳۱
مردم نگاری عمل و تعامل اجتماعی در شبکه اجتماعی اینستاگراممصطفی غنی زادهکارشناسی ارشدیوسفی۱۳۹۷/۰۶/۳۱
درک از هژمونی ایدئولوژیک دولت جمهوری اسلامی ایران (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1395)فاطمه کمیلیکارشناسی ارشدیوسفی۱۳۹۷/۰۷/۰۷
بررسی تطبیقی- تاریخی شروط زمینه‌ای اجتماعی توسعه صنعتی در جوامع، با تأکید بر ایرانعلی سالاردکتری(PhD)اکبری۱۳۹۷/۰۸/۲۰
تحلیل جامعه شناختی دلایل تداوم صنایع دستی ( با تاکید بر مشاغل موجود در شهرستان مشهد )هادی لباف خانیکیکارشناسی ارشدفولادیان۱۳۹۷/۱۰/۲۹
دلایل و انگیزه‌های کتمان هویت بین دانشجویان فرزندان شاهد ‌و ‌ایثارگر دانشگاه فردوسی مشهدمحبوبه قنبری نسبکارشناسی ارشدمجدی۱۳۹۷/۱۱/۰۷
کمکهای خارجی و توسعه اقتصادی-اجتماعی (مطالعه موردی: افغانستان)سید جواد رامیاردکتری(PhD)مجدی۱۳۹۷/۱۱/۰۷
ارتباط میان دینداری و شبکه روابط اجتماعی دانشجویان دختر دانشگاه فردوسی مشهدمرضیه شیرافکنکارشناسی ارشداصغرپور ماسوله۱۳۹۷/۱۱/۲۱
تعارض جوانان و پدران در بین دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهدسیدعلی محمدی سیدآبادکارشناسی ارشداصغرپور ماسوله۱۳۹۷/۱۱/۲۹
تحلیل تطبیقی عوامل مؤثر بر قانون‏‌گریزی و قانون‏‌شکنی در استان‏‌های ایران مبتنی بر منطق فازیمحسن سوهانیان حقیقیکارشناسی ارشدفولادیان۱۳۹۷/۱۱/۳۰
تحلیل کیفی تجربه زیسته ی مادران دارای تک فرزندهانیه صداقتکارشناسی ارشداکبری۱۳۹۷/۱۱/۳۰
تبیین جامعه شناختی رشوه در شهرداری مشهدفاطمه اکبرزاده یزدیکارشناسی ارشدبهروان۱۳۹۷/۱۲/۱۵
مشکلات تعامل اجتماعی در ایران کنونیمهدیه باقریکارشناسی ارشدصدیق اورعی۱۳۹۸/۰۳/۲۰
عوامل و استراتژیهای جامعه شناختی موثر بر عادت واره کسب و کار اعضای واحدهای رشد و شرکتهای دانش بنیان دانشگاه فردوسی مشهدسیدعلیرضا انوریدکتری(PhD)مظلوم خراسانی۱۳۹۸/۰۴/۱۰
تحلیل ظرفیت‌های شبکه روابط اجتماعی در توانمندسازی ساکنین سکونت‌گاه‌های غیررسمی (نمونه موردی موردمطالعه: محله پنج‌تن77 مشهد)سیدجواد موسوی علی آبادیکارشناسی ارشدنوغانی دخت بهمنی۱۳۹۸/۰۴/۱۸
نقد و تحلیل جامعه شناختی پدیده روسپیگری از منظر توسعه اقتصادی-اجتماعی و راهکارهای مداخله در آن در ایران با تاکید بر شهر بجنورداسماعیل قربانیدکتری(PhD)کرمانی۱۳۹۸/۰۴/۲۴
بررسی جامعه شناختیِ نذرو موانعِ مسئولیّت پذیری و مشارکت اجتماعیِ کنشگران در نذرهایِ مالینسرین عربیکارشناسی ارشدنوغانی دخت بهمنی۱۳۹۸/۰۶/۳۰
تبیین عمل کارآفرینانه با رویکرد منش شناسانه و میدان ؛ مطالعه کیفی موسسان شرکت های دانش بنیان در مشهدکمال الدین حسینیدکتری(PhD)اصغرپور ماسوله۱۳۹۸/۰۶/۳۰
بررسی فرآیند تغییرات فرهنگی ایرانیانحسن رضائی بحرآباددکتری(PhD)مجدی۱۳۹۸/۰۶/۳۱
واکاوی تجربه تحصیلی دختران جوان مبتنی بر رویکرد نشانه شناسی اجتماعیزهرا برادران کاشانیکارشناسی ارشدکرمانی۱۳۹۸/۰۶/۳۱
وضعیت آسیب های کودکان کار (ایرانی و غیرایرانی) در شهر مشهدسیده عارفه آقاییکارشناسی ارشداکبری۱۳۹۸/۰۶/۳۱
تأثیر عوامل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بر الگوی مصرف(فرهنگی) معلمان شهر تهرانمحمد علی جواهری کاشانیدکتری(PhD)حسنی درمیان۱۳۹۸/۱۱/۱۵
تاثیر ابعاد سبک زندگی برالگوهای باروری زنان متاهل 15 تا 49 ساله شهر مشهدفاطمه زهرا رمضانیانکارشناسی ارشدحسنی درمیان۱۳۹۸/۱۱/۲۸
بررسی کیفی ادراکات و راهبردهای جوانان در زمینه مبادله سرمایه جنسیالهه بناییکارشناسی ارشداصغرپور ماسوله۱۳۹۸/۱۲/۲۸
بررسی الگوهای حاکم بر مدیریت اقتصاد خانواده و عوامل اجتماعی فرهنگی مرتبط با آن در مشهدرها شکفتهدکتری(PhD)میرزائی۱۳۹۹/۰۴/۲۳
تحلیل جامعه شناختی تاثیر وقف بر توسعه در شهر مشهد (مطالعه تطبیقی- تاریخی دوره های تیموری، صفوی و پهلوی)ابوالفضل اکبریدکتری(PhD)بهروان۱۳۹۹/۰۵/۳۱
سنخ شناسی اقامت گردشگران در مشهد و پیش نگری تقاضای اقامت گردشگریآرش قهرماندکتری(PhD)اصغرپور ماسوله۱۳۹۹/۰۶/۳۰
تناسب میان انواع دین‌ورزی و انواع فردگرایی و جمع‌گرایی مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهدعلی رمضانیکارشناسی ارشدیوسفی۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سنخ‌شناسی کُنش فرزندآوری( زنان همسردار 49-15 ساله شهر مشهد)بتول صیفوری طغرالجردیدکتری(PhD)حسنی درمیان۱۳۹۹/۰۶/۳۱
عوامل جامعه‌شناختی موثر بر شهروندی بوم‌شناختی (با تاکید بر پدیده حیوان‌آزاری)نجمه جامیکارشناسی ارشدفولادیان۱۳۹۹/۰۶/۳۱
بررسی نحوه اثرگذاری اشتغال زنان برپایداری خانوادهصدیقه خدیویدکتری(PhD)نوغانی دخت بهمنی۱۳۹۹/۰۸/۰۶
تحلیل الگوی توسعه فرهنگی و اقتصادی استان‌های کشور با تأکید بر مطالعه‌ی تطبیقی - تاریخی خراسان جنوبی و یزدمحمود تیموریدکتری(PhD)اکبری۱۳۹۹/۰۹/۲۰
تحلیل روایت شناسانه تجربه زیسته دانش آموزان دهه 50 و 70 از مدرسه با تاکید بر سطوح آموزشی و تربیتیرحمان سلیمان پورچرمیکارشناسی ارشدمجدی۱۳۹۹/۰۹/۲۷
اثرات سطح توسعه محلی بر میزان سلامت اجتماعی سالمندان ساکن در شهر مشهدتکتم پرویشدکتری(PhD)بهروان۱۳۹۹/۱۰/۰۹
پیشداوری نسبت به مهاجران افغانستانی با تاکید بر نقش تهدیدات ادراک شده در بین ساکنان محله گلشهر مشهدمهدی کاظمیکارشناسی ارشدنوغانی دخت بهمنی۱۳۹۹/۱۱/۲۹
فرآیند سوءرفتار عاطفی علیه همسر در تجربه زیسته زنان و مردان متاهل شهر مشهدمژگان جعفرپورجاغرقکارشناسی ارشداکبری۱۳۹۹/۱۱/۲۹
استراتژی‌های بسط دایره همسرگزینی (درمیان دختران جوان شهر مشهد)زهرا نخعی رادکارشناسی ارشداکبری۱۳۹۹/۱۱/۳۰
فرایند کاریابی مهاجران بازگشته‌ در جامعه‌ مبدا مورد مطالعه: تحصیل‌کردگان نسل دومیِ بازگشته از ایران به کابلآمنه اخلاقیدکتری(PhD)یوسفی۱۳۹۹/۱۱/۳۰
تحلیل کیفی سبک زندگی و تعارضات هویتی زنان مورد مطالعه شهر زاهدانمهلا ابرینکارشناسی ارشدکرمانی۱۴۰۰/۰۲/۲۲
ساختارهای حقوقی تسهیل کننده کلاهبرداریروح اله نوآبادیکارشناسی ارشدصدیق اورعی۱۴۰۰/۰۵/۱۲
معناکاوی گردهمایی های ملی و مذهبی ایرانیان: در جست و جوی انواع همبستگی اجتماعیمسعود ولی زاده کاخکیکارشناسی ارشدیوسفی۱۴۰۰/۰۶/۲۴
بررسی جامعه شناختی رابطه بین عوامل سرمایه ای، اخلاق کار و عملکرد شغلی (مورد مطالعه: کارکنان شهرک صنعتی کلات مشهد)زهرا خضری کلاته ملا محمد قلیدکتری(PhD)مظلوم خراسانی۱۴۰۰/۰۶/۳۰
تبیین جامعه‌شناختی مصرف نمایشی پوشاک -مطالعه موردی: شهر بیرجند-1399-علی محمد طالبی فردکتری(PhD)حسنی درمیان۱۴۰۰/۰۶/۳۰
تحلیل برنامه‌های کمیته امداد امام خمینی مشهد در حوزه‌ توسعه اشتغال مددجویان (موردمطالعه: کمیته امداد منطقه5)فریبا فیروزیکارشناسی ارشدصدیق اورعی۱۴۰۰/۰۶/۳۰
پوپولیسم ایرانی در رسانه‌های اجتماعی؛ برساخت «مردم» توسط سیاستمداران ایرانی در شبکه اجتماعی توییترامین مجیدی فردکارشناسی ارشدفولادیان۱۴۰۰/۰۶/۳۱
مقایسه نظام ارزشی دانش‌ آموزان تیز هوش و عادی (مطالعه موردی: دانش‌ آموزان دختر شهر مشهد)مرضیه سلیمیکارشناسی ارشدمیرزائی۱۴۰۰/۰۷/۲۶
رابطه عادت واره معلمی و تعهد سازمانی در معلمان شهرستان بجستان سال تحصیلی97-98محسن حسن زادهکارشناسی ارشدمظلوم خراسانی۱۴۰۰/۰۷/۲۷
الگوهای مصرف کالای فرهنگی در بین دانشجویان خوابگاهی و غیرخوابگاهی دانشگاه فردوسی مشهدعلی عباسیکارشناسی ارشداکبری۱۴۰۰/۰۷/۲۹
تحلیل الگوهای فقر و استراتژی‌های بقا و خروج از فقر در شهر مشهدطاهره لطفی خاچکیدکتری(PhD)اکبری۱۴۰۰/۰۸/۱۰
چالش بازهویت‌یابی مهاجران ایرانی در زمینه دموکراسی‌های غربی؛ مطالعه موردی آلمانمسعود فتاح زادهدکتری(PhD)کرمانی۱۴۰۰/۰۸/۲۲
بررسی ارتباط میان انزوای اجتماعی با عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دختر شهرستان شیروان (نگاهی مقایسه‌ای به مدارس شبانه روزی و مدارس دولتی)عطیه اسدی باغانکارشناسی ارشدنوغانی دخت بهمنی۱۴۰۰/۰۹/۰۸
مطالعه جامعه‌شناختی پیامدهای توسعه صنعتی بر نواحی روستایی، با تأکید برنقش شهرک‌های صنعتی (مورد مطالعه: شهرک‌های صنعتی فاز یک و دو شهرستان ارومیه)توحید علیزادهدکتری(PhD)مظلوم خراسانی۱۴۰۰/۰۹/۲۱
کنش های اقتصادی و چالش منفعت طلبی در دورۀ رکود تورمی (مورد مطالعه: شهروندان شهر مشهد)مجتبی میرزائیدکتری(PhD)صدیق اورعی۱۴۰۰/۱۱/۰۶
شیوه و محتوای جامعه پذیری اقتصادی جوانان تهران: نظریه زمینه ایلیلا قرانی دامداباجادکتری(PhD)صدیق اورعی۱۴۰۰/۱۱/۱۳
بررسی رابطه جو اجتماعی مدرسه با انزوای محیطی دانش آموزان افغانستانی (مورد مطالعه دانش آموزان دوره دوم متوسطه منطقه گلشهر مشهد)سپیده ناصری حصارکارشناسی ارشدحسنی درمیان۱۴۰۰/۱۲/۰۹
تحلیل فرانظری نظریه‌های تلفیقی در جامعه‌شناسی بر اساس معرفت‌شناسی رئالیسم علامه طباطبائیمحمدرضا محمدیکارشناسی ارشدصدیق اورعی۱۴۰۰/۱۲/۱۴
سنخ شناسی عادتواره مصرف انرژی خانوارهای ساکن مشهدبتول محمودمولائی کرمانیدکتری(PhD)میرزائی۱۴۰۰/۱۲/۱۶
فرآیند تغییرات فرهنگی در سبک همسرگزینی ایرانیان در چند دهه اخیر-نمونه مورد مطالعه شهر مشهد-عاطفه کابلیکارشناسی ارشداصغرپور ماسوله۱۴۰۰/۱۲/۱۶
سیاست های توسعه و تقابل گفتمان های جنسی در ایران پس از انقلاب اسلامیسعیده میرابیدکتری(PhD)یوسفی۱۴۰۱/۰۳/۱۸
تبیین رابطة امنیت اقتصادی جامعه و بهره‌وری صنعت خودرو (مورد مطالعه: گروه صنعتی ایران‌خودرو)حسن کلاکی کرد کلاییدکتری(PhD)نوغانی دخت بهمنی۱۴۰۱/۰۶/۰۱
تبیین جامعه شناختی تعاملات اقتصادی مهاجران با کشور مبدأ: مطالعه موردی مهاجران ایرانی در آلمانعطیه صادقیدکتری(PhD)اصغرپور ماسوله۱۴۰۱/۰۶/۰۲
میزان آگاهی از حقوق و تکالیف شهری -مورد مطالعه شهروندان شهر نیشابور -فاطمه برفرازیکارشناسی ارشدمیرزائی۱۴۰۱/۰۶/۲۹
برساخت معنای توسعه در مناطق حاشیه‌نشین مبتنی بر فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی ICTمیلاد پوررجبی هنده خالهدکتری(PhD)مجدی۱۴۰۱/۰۶/۳۰
بررسی تعیین کننده های مهاجرت مستقل زنان از استان های کشور به شهر تهرانراحله زارع مهرجردیدکتری(PhD)فولادیان۱۴۰۱/۰۷/۲۷
تعیین‌کننده‌های اجتماعی – اقتصادی رفتار تشخیصی و درمانی مبتلایان به سرطان پستان (مورد مطالعه: بیماران کلینیک آنکولوژی رضا مشهد)حمیده سعیدیدکتری(PhD)اکبری۱۴۰۱/۰۷/۲۷
تحلیل رابطه زنان سرپرست‌خانوار با خیریه‌ها و خیرین مطالعه موردی: موسسه خیریه فروغ محبتوحیده احمدی نسبکارشناسی ارشداصغرپور ماسوله۱۴۰۱/۰۷/۳۰
ادراک متقابل ساکنین مناطق برخوردار و کم برخوردار مشهد از داغ ننگ حاشیه نشینی؛ چالش های ادغامی و استراتژی های مواجهمهلا محمدیکارشناسی ارشداکبری۱۴۰۱/۱۱/۲۶
ادغام اجتماعی اقتصادی مهاجران داخلی در شهر مشهد (با تأکید بر نسل دوم مهاجران)مریم سهرابیدکتری(PhD)اکبری۱۴۰۱/۱۱/۲۶
تحلیل عوامل مؤثر بر ‌هویت‌یابی زنان کارآفرین(مورد مطالعه: شهرستان جاجرم)فائزه ایوریکارشناسی ارشداصغرپور ماسوله۱۴۰۱/۱۱/۲۶
تمایل به مهاجرت و عوامل موثر بر آن (مورد مطالعه معلمان شهرستان مانه و سملقان)سپیده محزونکارشناسی ارشدحسنی درمیان۱۴۰۱/۱۱/۲۶
نگرش دختران نوجوان به مدیریت بدن با تاکید بر تاثیر اینستاگرام (مورد مطالعه: دختران نوجوان 12 تا 18 سال شهر شیروان)صدیقه ایزانلوکارشناسی ارشدحسنی درمیان۱۴۰۱/۱۱/۲۶
واکاوی معنایی فرهنگ انرژی بین کنشگران ساخت مسکن، بهره‌‌برداران و تبیین اجتماعی آنمجید فاطمی خصالدکتری(PhD)میرزائی۱۴۰۱/۱۱/۲۶
کالایی شدن زیارت در تجربه زائران (مورد مطالعه: زیارت امام رضا (ع))زهرا بستاندکتری(PhD)یوسفی۱۴۰۲/۰۳/۰۸
چالش هویت و تمایل به مهاجرت نسل سوم مهاجرین افغانستانی به کشور ثالثرحمانه موحد زادهکارشناسی ارشداکبری۱۴۰۲/۰۴/۱۹