اسامی دانشجویانی که در آزمون جامع شهریور 1397 قبول شده‌اند:

محض:

          - نعیمه ابراهیمی‌فرد

          - مهرداد علیزاده شعرباف

ادبیّات عرفانی:

          - ولی‌الله شرف

          - علی صادقی حسن‌آبادی

          - سیده مریم نقیب

          - ملیحه علیزاده

گرایش ادبیّات حماسی:

          - اعظم محمّدی شکوری

          - مرسده اسلامی

          - مژده حاج‌احمدی

دانشجویانی که نام آنها نیامده‌است نمره لازم را کسب نکرده‌اند.