اسامی دانشجویانی که در امتحان جامع بهمن 1397 نمرۀ قبولی را کسب کرده‌اند به شرح زیر است:

گرایش محض:

- محمّد رعنایی

گرایش عرفانی:

- مجتبی فدایی

- زهرا علی‌پور

- گلناز میرسالاری

گرایش حماسی:

- فاطمه فرّخی

- مرضیه جعفری