برنامه درسی دانشجویان تحصیلات تکمیلی ورودی 1398

     مقطع کارشناسی ارشد ادبیّات محض:

 

نام درس

نام استاد

زمان برگزاری

محل برگزاری

 

 

نظریه‌ها و نقد ادبی

دکتر مه‌دخت پورخالقی چترودی

شنبه ساعت 10

کلاس 214

 

 

تحقیق در نثر معاصر ایران

دکتر سمیرا بامشکی

یکشنبه ساعت 8

کلاس 208

 

 

کشف‌المحجوب و رساله قشیریه

دکتر سلمان ساکت

دوشنبه ساعت 8

کلاس 214

 

 

متون نظم1- شاهنامه

دکتر ابوالقاسم قوام

دوشنبه ساعت 10

کلاس 210

 

 

 

 

 

 

 

 مقطع کارشناسی ارشد گرایش ادبیّات تطبیقی:

 

نام درس

نام استاد

زمان برگزاری

محل برگزاری

 

 

زبان تخصصی انگلیسی

دکتر سمیرا بامشکی

شنبه ساعت 10

کلاس 212

 

 

مبانی نظری و نظریه‌های ادبیات تطبیقی

دکتر حمیده لطفی‌نیا

شنبه ساعت 14

کلاس 210

 

 

متون نظم و نثر عربی

دکتر احسان قبول

یکشنبه ساعت 14

کلاس 302

 

 

بررسی تطبیقی انواع ادبی

دکتر سیدمهدی زرقانی

یکشنبه ساعت 16

کلاس 212

 

 

بررسی تطبیقی شخصیت‌ها و مضامین ادبی جهان

دکتر سمیرا بامشکی

دوشنبه ساعت 10

کلاس ...

 

 

 

    


 

مقطع کارشناسی ارشد گرایش آموزش زبان:

 

نام درس

نام استاد

زمان برگزاری

محل برگزاری

 

 

دستور زبان فارسی

دکتر محمّدجواد مهدوی

شنبه ساعت 10

کلاس 210

 

 

مبانی زبان‌شناسی

دکتر شیما ابراهیمی

یکشنبه ساعت 16

کلاس 210

 

 

اصول و روش‌های آموزش زبان

دکتر شیما ابراهیمی

دوشنبه ساعت 14

کلاس 214

 

 

تطور متون شعر و نثر فارسی

دکتر زهرا اختیاری

دوشنبه ساعت 16

کلاس 210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    


 

مقطع دکتری ادبیّات محض:

 

نام درس

نام استاد

زمان برگزاری

محل برگزاری

 

 

روش‌های نقد و تحلیل متن

دکتر محمود فتوحی

سه‌شنبه ساعت 8

کلاس 210

 

 

تحقیق در متون عرفانی و حکمی(1)

دکتر سیدمهدی زرقانی/ دکتر سیدجواد مرتضائی

سه‌شنبه ساعت 16

کلاس 210

 

 

تحقیق در متون نظم فارسی

دکتر سیدمهدی زرقانی/ دکتر محمّد تقوی

چهارشنبه ساعت 16

کلاس 210

 

 مقطع دکتری گرایش ادبیّات عرفانی:

 

نام درس

نام استاد

زمان برگزاری

محل برگزاری

 

 

بررسی زمینه‌های تحول زبان فارسی

دکتر محمّدجواد مهدوی/ دکتر مریم صالحی‌نیا

سه‌شنبه ساعت 8

کلاس 215

 

 

تحقیق در مبانی عرفان اسلامی

 

سه‌شنبه ساعت 14

کلاس 210

 

 

تحقیق در متون تفسیری عرفانی

دکتر عبدالله رادمرد

چهارشنبه ساعت 8

کلاس 215