نشست مشترک اعضای هیأت علمی گروه‌ زبان‌شناسی با جمعی  از استادان دانشگاه‌های کشور افغانستان

در این جلسه که با حضور استادان گروه زبان‌شناسی و تعدادی از استادان دانشگاه‌های کشور افغانستان روز سه‌شنبه  ساعت 9 برگزار شد، ابتدا مدیر گروه زبان‌شناسی ضمن خیر مقدم به حضار به اشتراکات تاریخی، فرهنگی و به‌ خصوص زبانی دو کشور اشاره کرد و پس از بحث و تبادل نظر پیشنهاد شد همکاری‌ها در قالب  برگزاری دوره‌های مشترک آموزشی، تبادل استاد و دانشجو آغاز و از سوی گروه‌های آموزشی مربوط پیگیری لازم به‌عمل آید.

203

202